Bezoek de nieuwe website!

Netzsch Gerätebau GmbH

Instrumenten voor thermische analyse, thermofysische eigenschappen en diëlektrische analyse, calorimeters

trekbank drukbank krachtmeter krachtmeting duwbank

Netzsch Gerätebau in Selb is al ruim 60 jaar een gerenommeerde fabrikant van thermische analyse instrumenten voor het analyseren en karakteriseren van grondstoffen en producten. De instrumenten worden toegepast voor research, ontwikkeling en kwaliteitscontrole in een extreem breed temperatuurbereik van -260°C+2800°C

Netzsch Gerätebau maakt deel uit van de Netzsch groep, een familiebedrijf met ruim 3000 medewerkers, werkzaam in 63 verkoop- en productiecentra in 28 landen. Netzsch Gerätebau heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. In de periode van 2004 tot 2007 is de omzet in Europa meer dan verdubbeld waardoor Netzsch de grootste producent van thermische analyse apparatuur in Europa is geworden.

Technex vertegenwoordigt sinds 1970 de systemen van Netzsch Geratebau in Nederland. Deze langdurige relatie staat borg voor een grondige kennis van de instrumenten en toepassingen. Onze klanten kunnen dus altijd rekenen op een deskundig en klantgericht advies. Onze eigen service-afdeling draagt zorg voor de installatie en de training.

Het leveringspakket van Nezsch Gerätebau bestaat uit:
- Thermische analyse apparatuur
- Meetapparatuur voor bepaling van thermofysische eigenschappen
- Diëlektrische Analyse apparatuur voor analyse van uitharding

- Adiabatische Reactie Calorimeters voor veiligheidsonderzoek

De Netzsch DSC 204 F1 is een research Differential Scanning calorimeter voor thermische effecten, faseovergangen, materiaal karakterisatie, glasovergang, smeltpunt, kristallisatiegedrag, uitharding, kristalliniteit, oxidatiegedrag van polymeren, voeding, farmacie

De robuuste Netzsch DSC 204 F1 Phoenix
heeft verwisselbare DSC sensoren,
een AutoSampler voor 64 samples
een gasdichte meetcel met 3D symmetrie
zuinige gasvormige stikstofkoeling
of gepatenteerde intracooler
Alle R&D opties zijn mogelijk, zoals
BeFlat baselinecorrectie
Temperature Modulated DSC
Photo-DSC voor UV uitharding

Thermische analyse apparatuur

Netzsch levert het breedste pakket van thermische analyse instrumenten, in het grootste temperatuurgebeid. De analysetechnieken die Netzsch u kan bieden zijn:

DSC - Differential Scanning Calorimetrie
Alle fysische en chemische processen die relatie hebben met thermische effecten kunnen worden gekarakteriseerd met deze analysetechniek. Voor bepaling van glasovergangen, smelt en kristallisatiegedrag, thermische stabiliteit, polymorfie en reactie kinetiek worden onze DSC´s veel toegepast in de polymeer, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie

TGA - Thermo Gravimetrische Analyses
Deze techniek meet de verandering in gewicht van een monster als functie van de temperatuur of tijd, als gevolg van de interactie van het monster met de atmosfeer.
Naast de TG en DTG curves, levert de Netzsch TG 209F1 of TG209F3 tevens een c-DTA signaal. Dit gecalculeerde DTA signaal geeft informatie over endotherme en exotherme effecten van het monster. De gecombineerde analyse van massaveranderingen en enthalpieveranderingen vereenvoudigt de interpretatie.
TGA wordt veelvuldig ingezet voor onderzoek en kwaliteitscontrole in de kunststof en rubber industrie, verf- en lakindustrie, voedingsmiddelen en farmaceutische industrie.

Gekoppelde technieken TGA-QMS, TGA-FTIR, TGA-GC-MS, TGA-MS-FTIR
Netzsch heeft een naam hoog te houden op het gebied van gekoppelde technieken. De vertikale Netzsch balansen met klein dood volume en schoorsteeneffect zijn de ideale basis voor een succesvolle koppeling naar gasanalyse-instrumenten. De vacuumdichte constructie maakt metingen onder zuivere gasomstandigheden mogelijk.

Samen met Bruker is een TG-FTIR koppeling ontwikkeld die zowel hardwarematig als sotwarematig geperfectioneerd is. De software is compleet geintegreerd.

Samen met 's werelds grootste GC/GC-MS leverancier is een geperfectioneerde TG-GC-MS koppeling ontwikkeld waarbij door de scheiding van de vrijgekomen gassen in de GC-kolom, de gevoeligheid nog verder kan worden vergroot, bijvoorbeeld met als doel de interpretatie van organische dampen nog verder te verbeteren.
De unieke EVENT-CONTROLLED GC-MS triggering zorgt voor een optimale correlatie tussen de massa-afnamestap en de GC-MS resultaten.
thermische analyse gekoppeld aan gas analyse biedt unieke mogelijkheden voor materiaal onderzoek en materiaal identificatie
STA - Simultaan Thermische Analyse

Onder deze groep vallen de instrumenten die tijdens één meting zowel een TG analyse als een échte DSC analyse kunnen uitvoeren. De resultaten van beide technieken zijn gegarandeerd vergelijkbaar omdat reacties niet afhankelijk zijn van verschillende omgevingscondities, zoals dat bij separate TG en DSC metingen wel het geval kan zijn.
Met de Simultane meettechniek zijn thermische effecten eenvoudiger te interpreteren en enthalpie-veranderingen kunnen worden gecorrigeerd voor massa-veranderingen.
Bovendien kan deze meettechniek onzekerheden elimineren die het gevolg zijn van materiaal in-homogeniteit, sample geometrie, sample preparatie en temperatuuronnauwkeurigheid.
Met een temperatuurbereik van -150°C tot 2400°C kan deze Simultane Thermische Analysetechniek voor praktisch iedere applicatie worden toegepast.

Gekoppelde technieken STA-QMS, STA-FTIR, STA-QMS-FTIR, STA-GC-MS
De vertikale Netzsch balansen met klein dood volume en schoorsteeneffect zijn de ideale basis voor een succesvolle koppeling naar gasanalyse-instrumenten. De vacuumdichte constructie maakt metingen onder zuivere gasomstandigheden mogelijk. De STA-QMS is een complete, volledig geintegreerde oplossing van Netzsch met een verwarmde transferline tot 300°C. Ten opzichte van de conventionele systemen (maximaal 230°C) is het condensatieverlies nog verder teruggebracht en de gevoeligheid vergroot.

Nieuw is de Perseus STA waarbij de Bruker FTIR direct op de oven gemonteerd; dus géén transferline !De Skimmer is een speciale STA waarbij de MassaSpectrometer direct boven de oven is gemonteerd. Door de homogene temperatuur en het ontbreken van een transferline, wordt een extreem hoge gevoeligheid behaald in een massarange tot 1024 amu.
De Skimmer is leverbaar tot 800°C, 1450°C of 2000°C.

DIL - Dilatometrie
Dilatometrie is een analysetechniek waarbij de uitzetting of krimp van een materiaal wordt gemeten wanneer dit wordt blootgesteld aan een gecontroleerd temperatuurprogramma.
Deze techniek wordt toegepast voor nauwkeurige bepaling van uitzettingscoefficienten, volumetrische expansie, fase overgangen en sintering gedrag. Zowel vaste stoffen (keramiek, glas, metaal, polymeren) als vloeistoffen (pasta´s, vloeibare metalen) kunnen worden gemeten in tot in het nanometerbereik.
Met meer dan 50 jaar ervaring en met een temperatuurbereik van -260 tot 2800°C is Netzsch qua techniek, prestaties en verkochte aantallen ´s werelds marktleider op het gebied van dilatometrie en thermomechanische analyse.

TMA - Thermo Mechanische Analyse
TMA bepaalt temperatuurafhankelijke lengteveranderingen in vaste stoffen, vloeistoffen of pasta´s, waarbij het monster kan worden blootgesteld aan een mechanische belasting. Hierdoor wordt de thermische lengteverandering en de thermomechanische eigenschappen bepaald, vooral bij materialen die thermo elastisch gedrag vertonen.

DMA - Dynamisch Mechanische Analyse
Met DMA is het mogelijk een kwantitatieve vastelling te maken van de mechanische eigenschappen van een monster onder een oscillerende kracht en als functie van de temperatuur, tijd en frequentie.
De meeste materialen zijn zowel elastisch als visceus. Zodoende reageren ze op een aangebrachte kracht deels door permanente vervorming. Tegelijkertijd is het mechanische gedrag een functievan temperatuur, tijd, grootte en type kracht.
Met DMA zijn structurele veranderingen zichtbaar door de aanzienlijke veranderingen in de thermisch en mechanische eigenschappen. Voor onderzoek aan relaxatieprocessen is DMA is gevoeliger dan DSC.

De Netzsch TG 209 F1 is een research TGA voor extreem nauwkeurige thermo gravimetrische analyse van polymeren, weekmakers in rubbers, farmaceutische materialen, mineralen, olie, vetten, voedingsmiddelen, etc
De stabiele Netzsch TG 209 F1 Libra
is vacuumdicht en kan dus onder
zuivere gasatmosfeer meten.
De robuuste, toploading balans
zorgt voor eenvoudige handling.
De corrosiebestendige oven maakt
200°C/min tot 1100°C mogelijk.

De Netzsch TG209F1 Libra gekoppeld aan GC-MS is ideaal voor verregaande analyse van organische dampen die vrijkomen bij decompositie, pyrolyse en oxidatieDe TG209F1 Libra is ideaal voor
koppeling naar FTIR, QMS of GC-MS

De Netzsch STA 449 F1 Jupiter is het meest veelzijdige thermische analyse instrument voor simultane TGA en DSC meting. Uniek is de mogelijkheid om tot 1400°C de specifieke warmte (cp) te kunnen bepalen

De Netzsch STA 449 F1 Jupiter biedt
maximale prestaties en flexibiliteit
met 9 verschillende oventypes
(-150...2400°C, 100% waterdamp, opwarmsnelheden tot 1000°C/min)
snel verwisselbare monster-houders
voor TG, TG-DTA, TG-DSC-Cp

Nieuw: Perseus STA met de FTIR direct
op de oven gemonteerd; géén transferline !

De DIL 402 C is het meest populaire meetinstrument voor meting van uitzetting en krimp, sintergedrag, CTE meting aan keramiek, metaal, glas, kunststof in een extreem groot temperatuurgebied

De Netzsch DIL402C is vacuumdicht
en ideaal voor de meest
nauwkeurige meting van uitzettingscoefficienten in een temperatuurbereik van -260...2800°C

De nieuwe TMA 402 F1 Hyperion is een thermo mechanische analyzer voor meting van uitzetting en krimp in trekrichting of drukrichting, ideaal voor folie, fiber, papier, polymeer, vezels
De nieuwe TMA402F1 Hyperion zet de
standaard op gebied van TMA met een temperatuurbereik van -150...1550°C,
samples tot 30 mm met resolutie 0,125 nm
kracht 3 N instelbaar in stappen 0,01 mN
De continue kracht-modulatie maakt
analyse van viscoelastische eigen-
schappen mogelijk in een geregelde atmosfeer (vacuum, inert, oxiderend)

Thermo Fysische Eigenschappen - warmtegeleiding

Voor bepaling van de warmtegeleiding heeft Netzsch een breed pakket van Laser Flash apparaten, Heat Flow meters en Guarded Hot Plates. Met deze instrumenten kan de warmtegeleidbaarheid van de beste isolator (vacuüm isolatie) tot de beste geleider (diamant) worden gemeten.

LFA - Laser Flash methode
Netzsch Gerätebau heeft meer dan 15 jaar ervaring met Laser Flash systemen voor bepaling van de thermische diffusiviteit, specifieke warmte en thermische geleidbaarheid van een brede range van materialen. De Netzsch Laserflash systemen met een totaal temperatuurbereik van -100 tot 2800°C zetten al vele jaren de norm op het gebied van Flash Diffusivity testing.

De LFA 447 Nanoflash heeft een temperatuurbereik van 25 tot 300°C. Het systeem heeft een AutoSampler voor 4 samples, of kan als MTX versie, één groot sample van 50x50 mm scannen.. Metingen zowel "through plane" als "in plane" zijn mogelijk. De mogelijkheid om vrijstaande dunne films, vetten en kleefstoffen in dunne lagen te kunnen testen, maakt het een ideaal instrument voor het bepalen van de prestaties van "thermal management materials".

De LFA457 Microflash is vacuumdicht en biedt de keuze uit 2 ovens voor een temperatuurgebeid van -125...1100°C. De LFA427 gaat zelfs tot 2800°C.

Heat Flow meters en Guarded Hot Plate
Voor grotere monsterafmetingen en warmtegeleidbaarheid van isolatiematerialen zijn de Guarded hot plates en Heat Flow meters bijzonder geschikt.

De vacuumdichte GHP 456 Titan is ideaal voor onderzoek aan isolatie materialen volgens de bekende gestandaardiseerde guarded hot plate techniek (ISO 8302, ASTM C 177, DIN EN 12939 of DIN EN 12667), in een temperatuurgebied van -160 … 700°C.

De Heat Flow Meter HFM 436 Lambda is ideaal voor het snel en nauwkeurig bepalen van de lambda waarde in een bereik van 0,005 tot 0,50 W/m.K. Proefstuk afmetingen van 300x300x100 mm of 600x600x200 mm kunnen volledig automatische worden getest. Het apparaat is precies, stabiel en nauwkeurig in een totaal temperatuurbereik van -20 tot 100°C. Een snelle kwaliteitscontrole meting is al mogelijk binnen 10 minuten.

Diëlektrische apparatuur voor on-line analyse van uitharding

Is mijn materiaal al uitgehard? Welke kwaliteitsmanager, hoofd laboratorium of proces engineer heeft zich deze vraag nog niet gesteld, als hij verantwoordelijk is voor de uitharding van thermohardende producten, harsen, lakken, coatings of kleefstoffen?

Naast de bekende technieken zoals mechanische beproeving, DSC en DMA, kunnen wij u van dienst zijn met een relatief nieuwe meettechniek: Diëlektrische Analyse (DEA).
In tegenstelling tot conventionele thermo-analytische meettechnieken, biedt de Diëlektrische Analyse (DEA) een geschikt controlemiddel voor het uithardingsproces. Het grote voordeel is gelegen in het feit dat de DEA niet alleen op de laboratorium maatstaven is afgestemd, maar ook direct in het proces, in de oven, pers, matrijs of auto-klaaf kan worden ingezet.

De sensoren werken met 2 elektrodes. Op één elektrode wordt een sinusvormig volt-signaal aangesloten. De tweede elektrode werkt als ontvanger en meet het in amplitude verzwakte en in fase verschoven signaal. De diëlektrische eigenschappen en de ionen mobiliteit van het materiaal kunnen hieruit worden berekend. De ionen mobiliteit komt zeer goed overeen met de dynamische viscositeit zoals die gemeten wordt met een reometer. Boven een bepaalde viscositeit moet de reometer worden stopgezet, het DEA systeem kan echter de uitharding blijven volgen, zelfs als het materiaal bijna volledig is uitgehard.

Adiabatische Reactie Calorimeters voor veiligheidsonderzoek

Deze instrumenten zijn ideaal voor het testen van potentieel exotherme stoffen en leveren daarbij een realistische "worst case" simulatie onder run-away omstandigheden. Onmisbaar voor ingangs- en uitgangs-controle van chemicaliën, de controle op de veiligheid voor transport, opslag en verwerking.

Het gelijktijdig meten van temperatuur, druk en temperatuurverandering geeft de gebruiker toegang tot alle noodzakelijke informatie om de potentiële gevaren van materialen en/of processen te kunnen bepalen. De unieke VariPhi technologie maakt het mogelijk om exotherme en endotherme effecten te detecteren tijdens opwarming en isotherm, vergelijkbaar met de DSC methode.

De nieuwe Multi Modulaire Adiabatische Reactie Calorimeters Netzsch MMC 274 Nexus™ bestaat uit 2 delen; de base unit met elektronica en de verwisselbare calorimeter module. Dit garandeert maximale flexibiliteit bij het testen van chemicaliën, batterijen etc

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Technex of bellen 075 6474567.

Voor meer informatie kunt u klikken op de onderstaande links, die u verwijzen naar de webpage van Netzsch Gerätebau.

Nieuws

Netzsch producten / oplossingen

Branches / industrieen

Materialen / toepassingen

Service / ondersteuning

Onset newsletter

Nieuw: Netzsch Cockpit App waarmee u de status van al uw Netzsch instrumenten in één oogopslag overziet


LFA 467 Hyperflash meet contactloos
de thermische diffusiviteit van
16 samples tussen -100 en 500°C

De LFA 457 Microflash meet de thermische diffusiviteit waarmee de thermische geleidbaarheid kan worden bepaald als ook de Cp en dichtheid bekend zijn.

De LFA457 Microflash meet contactloos
de thermische diffusiviteit in een totaal
temperatuurgebied van -125...1100°C

De Heat Flow Meter HFM 436 Lambda
is ideaal voor het snel en nauwkeurig
bepalen van de lambda waarde in
een bereik van 0,005 tot 0,50 W/m.K. Proefstuk afmetingen van
300x300x100 mm of 600x600x200 mmDe di electrische analyse techniek bestaat uit  modulaire elektronica met naar keuze tot 8 meetkanelen
DEA 288 Epsilon voor on-line cure monitoring


Adiabatische Reactie Calorimeters voor veiligheidsonderzoek bij opslag en of transport van chemische stoffen
De ARC244 is een beproefd systeem
voor veiligheidsonderzoek
van chemicalien en batterijen

De nieuwe Multi Modulaire Adiabatische Reactie Calorimeters Netzsch MMC 274 Nexus™ voor veiligheidsonderzoek

De MMC 274 Multi Modulaire Adiabatische Reactie Calorimeter is leverbaar met
eenvoudig te verwisselen modules.