TOC analyser van vloeistoffen

De kwaliteit van drinkwater en proceswater en de vervuiling van afvalwater kan met diverse technieken worden gemeten. Naast de COD (Chemical Oxygen Demand) wordt de TOC (Total Organic Carbon) meet methode steeds meer toegepast. Bij COD zijn hexavalente chroomverbinding nodig, deze zijn giftig en kankerverwekkend. Bij de TOC meting zijn deze gevaarlijke stoffen niet nodig; TOC is snel, relatief schoon en nauwkeurig. 

De Dimatec TOC Analyzers zijn ideaal voor bepaling van Total Carbon (TC), Total Organic Carbon (TOC), Total Inorganic Carbon (TIC) van vloeibare stoffen volgens de DIN EN1484, DIN EN 15936 en DIN EN 12260. Een uitbreiding is mogelijk voor bepaling van Total Nitrogen content (TN) zodat alle bepalingen met één meetinstrument kunnen worden uitgevoerd.

Om snel volgens de differentiemethode (TOC = TC-TIC) te kunnen meten geniet de D-2000 de voorkeur. Bij dit systeem met 2 ovens kunnen de TIC en de TC-analyses simultaan worden gedaan en zijn de TOC-waardes doorgaans (en onafhankelijk van de TIC-waarde) binnen telkens 3 minuten beschikbaar.

Bij de Dimatec TOC analyse systemen worden de monsters voor de analyse niet door slangen aangevoerd of deelmonsters genomen, die dan verder worden voorbereid.

Kenmerken:

  • directe injectie van de monsters zonder het gebruik van slangen/leidingen
  • voor alle gangbare deeltjesgroottes tot 500 µm
  • monsters worden niet gedeeld, blijven intact
  • het monster wordt in originele staat in de oven geïnjecteerd

Leverancier

Dimatec

 

Dimatec is een Duits familiebedrijf met ruim 30 jaar ervaring met het ontwerpen en produceren van TOC analysers voor vloeistoffen en vaste stoffen

Bij de ontwikkeling van de TOC analysers ligt de focus op kostenbesparing voor de klant door het toepassen van componenten van een hoge kwaliteit, een slim concept met 2 ovens, het toepassen van directe injectie zonder slangen en maximaal bedieningscomfort.

 

 

 Service

Onze service
 

Over Technex

Technex is gevestigd in Wormerveer,
dicht bij Amsterdam. Al ruim 40 jaar zijn wij een betrouwbare partner voor meer dan 2000 bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten in
Nederland, Belgie en Luxemburg
 
Measure and move forward
Waygroup