NIR, XRF, UV-VIS, Röntgen, Centrifuges

Nabij Infra Rood Spectroscopie (NIR) is een snelle, contactloze en zeer nauwkeurige detectie methode voor het analyseren van bijna alle kunststoffen in vaste, film, granulaat of poedervorm.

Röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF) is een techniek uit de analytische scheikunde waarbij de samenstelling van een monster uit chemische elementen wordt bepaald. In de röntgen fluorescentie spectrometer wordt het monster (vast of vloeibaar) bestraald met harde röntgenstraling. Het monster zendt dan bij langere golflengte röntgenstraling uit die karakteristiek is voor de elementen die in het monster zitten. De techniek is niet destructief: het monster wordt normaal gesproken niet aangetast door de analyse. Elementen in een groot bereik kunnen met deze techniek worden gemeten. Röntgen Fluorescentie spectrometers zijn in eerste instantie bedoeld voor analyse op elementenniveau van allerlei hoge en lage metaallegeringen, roestvrijstaal, gereedschapstaal, chroom-molybdeen staal, titanium- of carbonlegeringen, en vele andere metaallegeringen. De werkcurves daarvan zijn reeds voorgeprogrammeerd in de software. Eigen werkcurves met specifieke metaalsamenstellingen kunnen zelf worden voorgeprogrammeerd. Daarnaast voorziet de software in een ruime bibliotheek van bekende metaallegeringsamenstellingen, waaruit eenvoudig de alloy grade rolt.

UV-VIS-spectrofotometrie is een chemische analysetechniek waarbij de concentratie van een bepaalde stof in een te analyseren monster bepaald wordt door de absorptie van zichtbaar licht of van ultraviolet licht te meten. Sommige chemische verbindingen hebben de eigenschap dat zij licht van een bepaalde golflengte van het spectrum absorberen. De concentratie van zo'n verbinding in een mengsel kan bepaald worden door de absorbantie (of extinctie) te onderzoeken van monochromatisch licht van de juiste golflengte.
Technex levert zowel UV als UV-VIS systemen, voor algemene en voor life science toepassingen zoals nucleic zuur, eiwitten en bacteriële culturen.

Een centrifuge is een separator, een apparaat voor het scheiden van mengsels. Een centrifuge onderwerpt zijn inhoud aan een middelpuntvliedende kracht (centrifugale kracht); dit is een schijnkracht die bij veel centrifuges sterker is dan de natuurlijke zwaartekracht. Technex levert laboratorium centrifuges tot 150.000 rpm ofwel 1.050.000 xg in een extreem geruisloos en compact design. Onze centrifuges worden toegepast bij eiwit lipoproteïne, celorganel, DND en RNA, carbon nano tubes.

Een röntgen restspanning analyzer (röntgendiffractie) is een apparaat voor het meten restspanningen in het oppervlak van metalen. Door het detecteren en vastleggen van de volledige Debye-ring met één enkele hoekmeting, meet de röntgen restspanning analyzer (röntgendiffractiezeer snel, efficiënt en nauwkeurig de restspanning.Instrumenten

NIR kunststof identificatie

NIR kunststof identificatie

UV-VIS spectrofotometer

UV-VIS spectrofotometer

Pocket Genius portable XRF

Pocket Genius portable XRF

EDX 1800B RoHS en REACH specialist

EDX 1800B RoHS en REACH specialist

EDX 800 en EDX 3000 Precious Metal analyser

EDX 800 en EDX 3000 Precious Metal analyser

Pulstec röntgen restspanning analyzer (röntgendiffractie)

Pulstec röntgen restspanning analyzer (röntgendiffractie)

Measure and move forward
Waygroup