Measure and move forward
Zoeken MENU

New at Technex: Norgen Biotek Corporation

Coronavirus
Coronavirus

Norgen Biotek Corporation

Norgen Biotek was founded in 1998. The company is located in Ontario, Canada and ranks the top 10 life sciences companies thanks to their product quality. It is a biotechnology company focusing on developing products for sample collection, sample preparation and sample detection.

Norgen Biotek gevestigd in Ontario Canada werd opgericht in 1998. Het bedrijf behoort tot de top 10 Life Sciences organisaties dankzij hun hoogwaardige productkwaliteit. Norgen Biotek is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van producten voor monsterverzameling, monstervoorbereiding en monsterdetectie.

 

Norgen’s Technology

Norgen has developed a unique platform technology based on a proprietary resin/matrix with many applications including the purification, concentration and clean-up of DNA, RNA, microRNA, proteins and exosomes from various specimen types.

Norgen heeft een unieke platformtechnologie ontwikkeld op basis van een gepatenteerde “resin/matrix” met vele toepassingen, waaronder de zuivering, concentratie en “sanering” van DNA, RNA, microRNA, eiwitten en zogenaamde “exosomen” uit verschillende specimentypes.
 

Ultra-low freezer

In the laboratory world the ultra-low freezer is a well-known instrument to store samples for a longer period. Did you know that in the making industry the use of ultra-low temperature is used to test products? For example; ultro-low temperatures are being used with tests to shrink materials. Technex is now able to offer all industries the Binder UF-V 500 and UF-V 700.

The spotlight is on environmentally-friendly design in the new BINDER ultra-low temperature freezer. This applies particularly to the best energy efficiency in its class and the lack of refrigerants that are harmful to the climate. A multi-layered safety concept allows users to mix and match elements to suit any environment. With practical unit sizes appropriate, sophisticated options and practical accessories, users have everything they need for reliable long-term storage of highly sensitive samples.

In de laboratoriumwereld is de ultra-lage vriezer een bekend instrument om monsters voor een langere periode op te slaan. Wist u dat in de maakindustrie ultralage temperaturen ingezet worden om producten te testen? Bijvoorbeeld; ultro-lage temperaturen worden gebruikt om materialen te verkleinen en daarna te testen. Technex is nu in staat om alle industrieën de Binder UF-V 500 en UF-V 700 aan te bieden.
 
De focus is nu vooral gericht op milieuvriendelijk design in de nieuwe BINDER ultra-lage temperatuur vriezer. Dit geldt met name voor de beste energie-efficiëntie in zijn klasse en het gebrek aan koelmiddelen die schadelijk zijn voor het milieu en klimaat. Een zogenaamd meer laags veiligheidsconcept stelt de gebruikers in staat om elementen te mixen en matchen die passen bij elke omgeving. Met praktische eenheidsmaten, geavanceerde opties en praktische accessoires hebben de gebruikers alles wat ze nodig hebben voor een betrouwbare langdurige opslag van zeer gevoelige monsters.
 

55000_cat
Norgen Biotek Exosomal RNA Purification Kit (#58000) is compatible with exosomes eluted from IZON qEV Columns. It also compares Norgen's exosome purification kit with IZON columns.
Norgen Biotek Exosomal RNA Purification Kit (#58000) is compatible with exosomes eluted from IZON qEV Columns. It also compares Norgen's exosome purification kit with IZON columns.

More info?

Click here to download the short brochure for more info.
Click here to download the brochure for more info about Norgen and their products.
 

Wij werken o.a. voor

Meer informatie?

Heeft u vragen? Onze productspecialisten helpen u graag.

Stel ons een vraag